Uppdrag veterinär

Ein Podcast von: Distriktsveterinärerna
Följ med vår djursjukvårdspersonal och träffa djuren som behöver hjälp dygnet runt. Vi luktar ladugård, vi bär tulluniform och är på plats när olyckan är framme
Följ med vår djursjukvårdspersonal och träffa djuren som behöver hjälp dygnet runt. Vi luktar ladugård, vi bär tulluniform och är på plats när olyckan är framme. Ena dagen är inte den andra lik. En podcast av och med Distriktsveterinärerna. Produktion: Sofia Rönneke och Carolina Pettersson Ansvarig utgivare: Hillevi Lindström