Vägledningspodden

Ein Podcast von: Stockholms universitet
Vad är Vägledningspodden? Vägledningspodden vill skapa ett utrymme för fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential i vägledarens yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Genom att intervjua forskare och yrkesverksamma vill podden bjuda in till samtal som inspirerar ny kunskap och nya reflektioner kring hur vi utvecklar våra egna och våra klienters karriärresor

32 Folgen

Vad är Vägledningspodden? Vägledningspodden vill skapa ett utrymme för fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential i vägledarens yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Genom att intervjua forskare och yrkesverksamma vill podden bjuda in till samtal som inspirerar ny kunskap och nya reflektioner kring hur vi utvecklar våra egna och våra klienters karriärresor.Vägledningspodden görs för Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet och riktar sig till studenterna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och yrkesverksamma som är intresserade av karriärfrågor.2022 tilldelades podden Vägledarpriset ”Årets vägledare” av Sveriges Vägledarförening.Programledare är universitetsadjunkterna Aino Collmar och Annika Davén. Aino Collmar gick ut studie-och yrkesvägledarprogrammet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som SYV, projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino universitetsadjunkt på studie-och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. Annika Davén gick ut studie- och yrkesvägledarprogrammet 2015 och har sedan dess till största del tillbringat sin karriär som SYV för ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. Annika tog sin masterexamen i pedagogik 2022 och arbetar sen 2023 som universitetsadjunkt på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet.Fler poddar med koppling till Stockholms universitet hittar ni på https://www.su.se/poddar Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.