Vägledningspodden

Ein Podcast von: Annika Daven & Aino Collmar
Vad är Vägledningspodden? Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och vänder sig främst till studenterna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som ett komplement och fördjupning i utbildningen. Men vi tror att de teman vi lyfter i den här podden även är relevant för verksamma vägledare och andra, som är intresserade av professionella samtal

21 Folgen

Vad är Vägledningspodden? Vägledningspodden görs på uppdrag av Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och vänder sig främst till studenterna på Studie- och yrkesvägledarprogrammet, som ett komplement och fördjupning i utbildningen. Men vi tror att de teman vi lyfter i den här podden även är relevant för verksamma vägledare och andra, som är intresserade av professionella samtal.Vilka är vi då? Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. Annika Davén gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. Varför vill vi göra en podd om vägledning? Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen.Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.