Sanaalash

Ein Podcast von: Sanaalash
Кыргызстан жана Борбордук Азия жөнүндө жергиликтүүлөр сүйлөйт. Келгиле, санаалаштардын катарын көбөйтөлү! *** Про Кыргызстан и Центральную Азию словами местных

13 Folgen

Кыргызстан жана Борбордук Азия жөнүндө жергиликтүүлөр сүйлөйт. Келгиле, санаалаштардын катарын көбөйтөлү! *** Про Кыргызстан и Центральную Азию словами местных. Давайте расширять круг единомышленников!