Phần du Phần học

Ein Podcast von: VSAF - Vietnamese Student Association in Finland
Podcast "Phần du Phần học" là nơi chúng mình chia sẻ những trải nghiệm chân thực và góc nhìn đa chiều về cuộc sống du học tại Phần Lan. Qua những câu chuyện gần gũi của các khách mời, chúng mình mong muốn mang đến nhiều góc nhìn thú vị về học tập, làm việc, môi trường, văn hóa và ẩm thực tại đất nước Bắc Âu này
Podcast "Phần du Phần học" là nơi chúng mình chia sẻ những trải nghiệm chân thực và góc nhìn đa chiều về cuộc sống du học tại Phần Lan. Qua những câu chuyện gần gũi của các khách mời, chúng mình mong muốn mang đến nhiều góc nhìn thú vị về học tập, làm việc, môi trường, văn hóa và ẩm thực tại đất nước Bắc Âu này. Contact info: [email protected] ---------------------------- Podcast hiện có mặt trên Spotify và Apple Podcast, hãy theo dõi chúng mình qua: - Facebook Page: VSAF - Vietnamese Student Association in Finland - Instagram: vsaf.ry - Linkedin: Vietnamese Student Association in Finland (VSAF)