Nytänkarpodden

Ein Podcast von: RISE Research Institutes of Sweden
Coronapandemin försatte världen i ett svårt läge och konsekvenserna blev snabbt stora med permitteringar, varsel, sönderslagna värdekedjor och brist på kritiska produkter. Men krisen gav också en unik möjlighet

12 Folgen

Coronapandemin försatte världen i ett svårt läge och konsekvenserna blev snabbt stora med permitteringar, varsel, sönderslagna värdekedjor och brist på kritiska produkter. Men krisen gav också en unik möjlighet. En möjlighet att ställa om, att testa nya idéer för att skapa det hållbara samhälle och näringsliv vi behöver. I den omställningen har RISE en viktig roll att spela. Vi är med och bidrar till att samhället och näringslivet ställer om snabbare och anpassar sig till det nya normala. Samtidigt har vi inte ensamma svaret på hur den omställningen ska gå till, utan behöver hitta vägen framåt i samverkan med andra. Som ett första steg på vägen har vi bjudit in ett antal företag och organisationer för att få höra dem berätta om hur de påverkats av pandemin och hur de ser på möjligheterna till en hållbar omstart av samhälle och näringsliv. Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld.