L@Net d'Albert Cuesta

[email protected] d'Albert Cuesta

161 Folge | Technologie
Albert Cuesta et posa al dia de l'actualitat tecnol�gica, en tres minuts. "[email protected]", la secci� di�ria al "Catalunya nit"

Folge

Albert Cuesta et posa al dia de l'actualitat tecnol�gica, en tres minuts. "[email protected]", la secci� di�ria al "Catalunya nit"