Ukens tale fra Jesusfellesskapet

Ein Podcast von: Jesusfellesskapet
Ukentlig forkynnelse fra JesusFellesskapet i Bergen. Se www

232 Folgen

Ukentlig forkynnelse fra JesusFellesskapet i Bergen. Se www.jesusfellesskapet.no for mer informasjon om menigheten.