Filosofi & Frikadeller

Filosofi & Frikadeller

Filosofi er ikke abstrakt og verdensfjern, men en konstant undren over verdens tilstand og en måde at være i verden på. I denne podcast er du inviteret til en åben, fordomsfri og nysgerrig dialog i din helt almindelige hverdag

Folge

Filosofi er ikke abstrakt og verdensfjern, men en konstant undren over verdens tilstand og en måde at være i verden på. I denne podcast er du inviteret til en åben, fordomsfri og nysgerrig dialog i din helt almindelige hverdag. Lyt med, når filosof & lektor Peter Hertel-Storm og lingvist & iværksætter Janett F. Laumand åbner rummet helt op til refleksion og innovative tanker, mens du laver frikadeller.FILOSOFFENPeter Hertel-Storm er mag.art. i filosofi ved Syddansk Universitet, og ekstern lektor i videnskabsteori og etik samme sted. Han er desuden lektor i innovation ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Doktorand ved Institut for Kognitionsforskning ved Universitetet i Osnabrück. Peter har i en årrække været bestyrelsesmedlem i Dansk Filosofisk Selskab, og er forfatter til en række artikler og kapitler i forskellige lærebøger.Peter er optaget af filosofiske og psykologiske aspekter af sociale processer.LINGVISTENJanett F. Laumand er cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS og har i mange år arbejdet med international markedsføring i højteknologiske virksomheder.Hun har grundlagt og drevet adskillige virksomheder indenfor kommunikationsrådgivning, foredragsvirksomhed, blended learning og abonnementsforretninger.Janett er vært på Karrieredesignpodcasten og driver i dag Master Programmet KarrieredesignAkademiet for iværksættere med drømme om et liv i flow og balance.Janett er optaget af Nuet, hjerteintelligens og er en ivrig meditationsudøver.