AI och jobben

AI och jobben

6 Folge
Hur automatisering och artificiell intelligens revolutionerar arbetsmarknaden idag och i framtiden. Ansvarig utgivare: Nina Glans

Folge

Hur automatisering och artificiell intelligens revolutionerar arbetsmarknaden idag och i framtiden. Ansvarig utgivare: Nina Glans