Lena Gunnarsson

Avsnitt 8 av Vårt Strå Till Stacken,vi hör Lena Gunnarssons röst om Vertikal balanserad ridning, om vår kropp och vägen till ett hållbart ekipage tillsammans med vår häst.För 25 år sedan tog Lena sin sjukgymanstexamen i Uppsala, specialinriktningar, hennes fokus har alltid varit att utveckla intresset inom OMT (ortopedisk manuell terapi).Lenas konklusion blev, efter att tagit del av den forskning som har gjorts och av hennes egna kliniska erfarenheter, att liksidighet och rakriktning hos ryttaren är minst lika viktig som den berömda lodräta sitsen. Forskning visar att erfarna proffsryttare är snedare i ländrygg/bäcken än hobbyryttare! Ofta krävs det både manuell behandling och specifik alternativ träning för att nå målet, dvs kunna rida balanserat, centrerat och med så små hjälper som möjligt.Läs mer: https://www.equestrianfysio.se/om-oss/Det är fantastiskt att Lena bidrar med sin röst i detta avsnitt!Jag ser det som en självklar uppföljning efter förra avsnittet med Maria Hallring, nu får vi en röd tråd.  I Avsnitt 7 med Maria kom vi oundvikligen in på ryttarens hållning och dess påverkan.Support this show http://supporter.acast.com/vart-stra-till-stacken. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Myten legenden Whaleer! Vi vill i detta avsnitt ge er Whaleers röster om: fokus, vad hästen berättar om oss, lydnad, relationer och samtycke, missförstånd och konfliktlösning. - Löser en inspänningstygel din ridsituation? Samt hur är ditt intresse av kommunikations ansvaret med din häst? -- Konflikt beteende hur löser man det? Tack igen Per och Helen för allt ni bidrar till min hästhållning och attför ni ger mer än bara lektioner och ridkunskap.Support this show http://supporter.acast.com/vart-stra-till-stacken. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.