Hvordan skapes en god dialog mellom skole og hjem? Ufrivillig skolefravær del 1

Sara Eline Eide er gjest i de to neste episodene av Utforsk. Vi diskuterer hvilken rolle skolen har og hva som kjennetegner et godt samarbeid mellom skole og hjem. Vi diskuterer skolen som system og om dagens skole egentlig er til for alle. Sara Eline forklarer hvorfor det er så viktig at vi får eleven til å føle seg verdifull. Å kun fokusere på tilstedeværelse kan virke mot sin hensikt. Sara Eline har jobbet i skolen som miljøarbeider og spesialpedagog. Hun har skrevet boka På oppdagelsesferd sammen og Skolefravær som kom ut i 2022. Hun driver Ung oppvekst hvor hun veileder i skolefraværssaker, holder foredrag og kurs. I del 2 som kommer i uke 7 stiller vi spørsmålet om alle skolefraværssaker faktisk kan løses.

Om Podcasten

Utforsk fra Aschehoug er for alle som er engasjert i skole.  Er alle med ADHD utagerende? Hvordan skal vi undervise om kjønn? Andreas Stien-Leenderts er en engasjert lærer som inviterer eksperter til å utforske temaer knyttet til skolen. Han er nysgjerrig og søker tips, diskusjon, perspektiv og idéer på det som opptar lærere, foresatte, skoleledere og elever.  Vi håper hver episode gjør deg litt klokere.