Rektors ledarskap är ett modigt ledarskap

I tredje avsnittet gästas Skolverkstan av Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7-9. Samtalet är om rektors ledarskap och hur man blir en god ledare. Läs mer om poddavsnittet i en artikel här.

Om Podcasten

Skolverkstan är en podd om lärande i grundskolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande. Varje poddavsnitt kommer att ha ett tema som grundskoledirektören samtalar kring med en rektor, lärare, elev eller forskare.