Cap�tol 12: "Maribel, treballar a la pres�"

La Maribel ha de tornar a casa abans de les 10 de la nit. La polsera de localitzaci� al turmell l'hi recorda tot el dia. Tot i aix�, es mostra contenta perqu� ara viu i treballa fora de la pres� de Wad-Ras. Ha trobat una feina que li agrada i on se sent c�moda, una nova oportunitat per a aquesta interna que compleix la segona condemna de gaireb� deu anys. La reinserci� sociolaboral �s un aspecte b�sic en la tornada a la llibertat de qualsevol persona empresonada i, tot i que a la Maribel les coses li ha sortit prou b�, els programes de formaci� professional que ofereixen a la pres� no sempre s'ajusten a la realitat de la societat.

Om Podcasten

N�ria Ort�n visibilitza l'impacte que suposa la pres� per a les dones recluses a Wad-Ras. 13 cap�tols amb 13 testimonis, a Catalunya R�dio