#08. Den verdige døden - med sykepleier Katrine Staats og pårørende Kari Hilde Magerøy

Hvordan kan man gi god omsorg og ivareta kvinnens verdighet i livets siste fase, for pasienter som bor og pleies hjemme? Det har kreftsykepleier og førsteamanuensis Katrine Staats forsket på. Hun forteller om sine funn i denne podkastepisoden. Kari Hilde Magerøy forteller om sine erfaringer da hun pleiet sin kreftsyke mor, helt fram til hun døde hjemme. En rosa resept om omsorg ved livets slutt er skrevet ut.NETTSIDEN VÅR:www.sanitetskvinnene.noROSA RESEPT I SOSIALE MEDIERInstagramSANITETSKVINNENE (NKS) I SOSIALE MEDIER:FacebookInstagramTwitterPRODUKSJON:Rosa Resept produseres av Shaw Media.www.shawmedia.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Er kvinners helse mindre viktig? Visste du at forskning på mannens helse alltid har dominert? Sanitetskvinnene vet at vi ikke løser kvinnehelsemysterier ved å forske på menn! Derfor finansierer vi forskning på sykdommer og lidelser som rammer kvinner, slik at alle kan få den behandlingen de fortjener. Hva vi har lært, kan du høre mer om i denne podkasten. Tiden er inne for å skrive ut rosa resepter! Du finner oss på www.sanitetskvinnene.no. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.