Radio-Teb | رادیو طب

Episode #4- رانندگی بی خطر برای فرد دیابتی

von Radio-Teb | رادیو طب | Vom 2020-03-01

رانندگی یک امر خطیری ست که نیازمند دقت و هماهنگی بین چشم و مغز و اندام های ماست. بیماری دیابت به چندین طریق می تواند این تمرکز و هماهنگی را مختل بکند که طبیعتا خطر تصادف را در پی خواهد داشت. در این برنامه مفصل درباره ی اینکه چطور از این خطرات پیشگیری کنیم با هم صحبت خواهیم کرد

Om Podcasten

پادکست آموزش پزشکی برای فارسی زبانان