På en benk med Einar Øverenget

Hva er alt dette bråket med barnevernet? Hans Jørgen Wallin Weihe om kulturforskjeller i synet på barnevernet.

von På en benk med Einar Øverenget | Vom 2020-11-15

Hvorfor er det så mye konflikt rundt norsk barnevern? I Polen, Tsjekkia og andre land er det store demonstrasjoner og flere saker har vært oppe for menneskerettsdomstolen. Hvilke farer for overgrep ligger i et mektig, lukket byråkrati som barnevernet? Filosof Einar Øverenget møter Hans Jørgen Wallin Weihe, professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet. Weihe forsker på oppfatninger av det norske barnevernet i tre sentraleuropeiske land. 

Om Podcasten

Med stadige krumspring innom filosofihistorien, lett henslengt på en benk, prøver Einar Øverenget å bli kjent med forskere fra helt andre fagfelt enn hans eget. Øverenget er forfatter, samfunnsdebattant og professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet.