OrigoPodden

Normala reaktioner på onormala händelser - våld och trauma i hederskontext

von OrigoPodden | Vom 2021-05-04

I detta avsnitt pratar Origos kuratorer Linn och Sara med Origos handledare Ulrik Molin, som är socionom, handledare och leg. psykoterapeut. Vi pratar om vad trauma är och hur det kan förstås, om vad våld gör med oss människor. Många ungdomar som vi träffar berättar om att känna sig konstig, galen och onormal - men det de beskriver är normala reaktioner på onormala händelser. I avsnittet pratar vi också om hur traumatiska händelser påverkar en i livet och hur en kan få hjälp. - Vad är trauma? - Hur kan kroppen påverkas av trauma? - Hur kan en få hjälp med sitt mående? - Vad kan jag göra själv för att lindra mitt mående?

Om Podcasten

Vi som arbetar på Origo är experter på hedersrelaterat våld och tillsammans med olika gäster djupdyker vi ner i viktiga aspekter av detta område. På Origo arbetar kuratorer, barnmorska och polis och i podden kommer ni få stifta bekantskap med oss. Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och Polisregion Stockholm. Vi erbjuder stöd och vägledning till ungdomar samt konsultativt stöd, vägledning och utbildning till yrkesverksamma i länet. Besök vår hemsida för mer information.