Trafod Hefo Hanna Hopwood Griffiths

Heuldro'r Gaeaf Hapus fy swynwragedd ysbennydd!Ym mhennod ola'r gyfres mi ydw i'n trafod hefo'r Academwrach hyfryd Hanna Hopwood Griffiths am ferched yr oesoedd canol , gwallt, esgor a sut mae hi'n gwneud ei bywyd hi'n haws. Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y misoedd diwethaf, dwi'n lyfio witchez fi. 

Om Podcasten

Trafod hefo rhai o genod mwyaf di-flewyn-ar-dafod Cymru.Podlediad yn dathlu merched Cymru, trwy geisio canfod pa nodweddion mae nhw’n ei rannu hefo gwrachod confensiynol.