Kapittel 4 - Forsvarets status og utfordringer

Hvordan skal fremtidens forsvar se ut i en sikkerhetspolitisk krevende tid? Fagmilitært råd 2023 legges frem 7. juni 2023. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

I november 2022 ba regjeringen forsvarssjefen om hans anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Dette er forsvarssjefens fagmilitære råd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.