Forsvarssjef Eirik Kristoffersen om fagmilitært råd

Forsvarssjefen fikk 11. november 2022 oppdraget med å utarbeide sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Arbeidet med rådet har pågått hele vinteren og våren og presenteres under en pressekonferanse 7. juni 2023. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

I november 2022 ba regjeringen forsvarssjefen om hans anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut fremover. Dette er forsvarssjefens fagmilitære råd. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.