VOV - Kinh tế Tài chính

Dòng chảy kinh tế: Cần “phương tiện” phù hợp cho “Cao tốc” EVFTA - Bài 4

von VOV - Kinh tế Tài chính | Vom 2022-07-29

- Cần “phương tiện” phù hợp cho “Cao tốc” EVFTA, bài 4 và cũng là bài cuối trong loạt bài: “Cao tốc" EVFTA và những nỗ lực sau 2 năm thực thi. - Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Chủ đề : EVFTA, XNK, Không tiền mặt, KBNN --- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support

Om Podcasten

Với các chuyên mục chính lần đầu tiên có trên VOV: "Trước giờ mở cửa", "Dòng chảy kinh tế", "Tuyên chiến với gian lận thương mại" thường xuyên cập nhật tin tức, vấn đề, sự kiện về tài chính, kinh tế, ... Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe các kênh khác của VOV Support this podcast: https://anchor.fm/vov1kd/support