Cap�tol 11: "Paula, maternitat empresonada"

La Paula (nom fictici) desitja que arribi el divendres per fer la videotrucada amb els seus fills, que s�n a Vene�uela. �s l'�nic contacte que t� amb ells mentre est� en situaci� de privaci� de llibertat. A Wad-Ras viu al m�dul de mares perqu� cuida del tercer beb� i, quan pot, visita en un vis a vis el marit, que compleix condemna en una altra pres�. Com pots cuidar dels teus quan est�s entre reixes?

Om Podcasten

N�ria Ort�n visibilitza l'impacte que suposa la pres� per a les dones recluses a Wad-Ras. 13 cap�tols amb 13 testimonis, a Catalunya R�dio