4. Når bør man si opp jobben?

von | Vom 2022-04-27

Rebecca og Emilie har begge sagt opp jobben for å starte noe eget. Når er egentlig riktig tidspunkt å si opp jobben? Vi diskuterer hva man bør gjøre før, hvordan man øker inntektskildene sine og viktigheten av planlegging i forkant. 

Om Podcasten