8. Hun erstattet 10 menn i ledergruppa - slik økte hun lønnsomheten og skapte omstilling under pandemien

von | Vom 2022-05-25

Vi snakker med administrerende direktør i Gyro, Trine Richardsen som i 2019 ble ansatt for å "snu sjappa" og skape lønnsom vekst. På det tidspunktet var hun eneste kvinne i ledergruppa og erstattet en rekke tidligere mannlige ledere. Vi snakker om endringsledelse, karriere, lederskap, økt lønnsomhet og ikke minst omstilling under pandemien. 

Om Podcasten